Lechia Gdańsk nawiązała współpracę z AWFiS Gdańsk

2018-05-14 15:00:00
Lechia Gdańsk nawiązała współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Dzięki porozumieniu zawartemu między Lechią a uczelnią jej studenci będą mogli odbywać staże oraz praktyki w gdańskim klubie.

Współpraca między Lechią a obchodzącą w 2018 roku jubileusz 50-lecia powstania gdańską AWFiS zakłada kooperację przy prowadzeniu badań naukowych dotyczących m.in. marketingu sportowego, a także zarządzania w klubach piłkarskich. Dzięki wspólnym działaniom Lechia będzie mogła korzystać z wiedzy oraz dorobku naukowego pracowników i studentów AWFiS we wspomnianych dziedzinach. Z kolei najlepsi studenci uczelni będą mieli możliwość odbywania w klubie staży oraz praktyk, które pomogą im w zdobyciu doświadczenia i wykorzystania w praktyce nabytych podczas wykładów umiejętności.

 

Lechia Gdańsk obejmie również patronatem konferencje naukowe poświęcone tematyce zarządzania w sporcie, a przedstawiciele klubu będą w nich aktywnie uczestniczyć, biorąc udział w panelach dyskusyjnych. Najbliższa tego typu konferencja odbędzie się 24 maja podczas I Międzynarodowego Kongresu Rynku Sportu w Gdańsku.